08508881886

MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI

bandANASAYFA » TEHLIKELI-MADDE-GUVENLIK-DANISMANLIGI

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

FİRMANIZDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞ VE İŞLEMLER

 • Personele verilecek eğitimler ve eğitim sonrası verilecek eğitim belgeleri,
 • Sevk belgesinin hazırlanması, tehlikeli madde taşıma formunun tanzim edilmesi,
 • un numaralarına göre adr 3.2.2’de tablo (a)’dan paketleme ve diğer gerekliliklerin tespitinin yapılması,
 • Yerel yönetmeliklere uygunluğun tespit edilmesi,
 • Paketlemelerin nasıl yapılacağı, paketlerin un sertifikalı olmasının sağlanması, markalamasının yapılması ve etiketlenmesi,
 • Firmanın kullandığı tehlikeli maddelerin neler olduğunun tespit edilmesi, bunların un numanlarının tespiti listelenmesi,
 • “Tehlikeli madde sevk belgesinin” tanzim edilmesi,
 • Tehlikeli madde taşıma formunun hazırlanması,
 • Yüklemede neler dikkat edileceğinin öğretilmesi, karışık yükleme gereklerinin öğretilmesi,
 • Tehlikeli madde taşıyan araçları işaretlemek ve araç şoförüne verilecek yazılı talimatı hazırlamak

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 •  Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.
 •  Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.
 •  İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek.
 • Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.
 •  İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.
 •  Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.
 •  Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.
 •  Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak.
 •  Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 •  Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.
 •  Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
 •  Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.
 •  Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.
 •  ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.
 •  Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.
 •  İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.
 •  Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.
 •  Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.

ebultenE-BÜLTEN

E-Bülten’e kayıt olun, fırsatları ve indirimleri kaçırmayın.

Küresel Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu- Tüm Türkiye’de

HIZLI MENÜ

HİZMETLERİMİZ

BİZE ULAŞIN

Copyright 2018 © Küresel Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu Tüm Hakları Saklıdır.